– Det är väldigt svårt att få några konkreta svar från Tierps kommun, säger Anders Henriksson medan han hjälper sin 91-åriga mor, Gertrud Henriksson,att gå igenom de senast inomna dokumenten från kommunen. Gertrud har bjudit hem oss och hennes son hjälper henne att tala för sin sak.

I våras drabbades Gertrud av en stroke och är nu mestadels sängliggande. Hemtjänsten ser efter Gertrud fyra gånger per dag och gör även två kortare besök varje natt.

– De gör ett jättebra jobb men är inte alltid här på natten när Gertrud behöver gå på toaletten. Vad ska hon göra om hemtjänsten inte är här när hon behöver gå? undrar Anders Henriksson som bor på andra sidan gården. Även han ser efter sin mor dagligen. Han är orolig för sin mor och anser att det är dags att hon får en plats på ett äldreboende. Gertrud själv betonar att hon inte vill vara i vägen.

Artikelbild

| "En massa fina ord", säger Anders Henriksson om kommunens papper om hans mor, Gertrud, som är över 90 år gammal och fick en stroke i våras. Ändå krävde kommunen att få utreda henne innan de kunde garantera en vårdplats.

Medan Gertrud återhämtade sig från stroken på Tierps vårdcentral besökte en konsult från Tierps kommun henne. Konsultens uppgift var att utreda huruvida Gertrud hade rätt till en plats på ett äldreboende, vilket sker rutinmässigt i kommunen.

Kommunens äldreboenden ligger organisatoriskt inom Vård och omsorg, men arbetar på beställning av biståndsenheten där Hanna Fontaeus är enhetschef. Hon berättar att de har använt sig av en konsult från oktober i fjol fram till juni i år då de har haft svårt att rekrytera ny personal trots aktivt sökande.

Hon uttrycker en frustration över att de inte har kunnat ersätta konsulten med ordinarie personal, speciellt då de i flera år har kämpat med en ansträngd ekonomi.

– Konsulten vi anlitade kostade 923 kronor i timmen. Vi har betalat ungefär 1,4 miljoner kronor för konsulter det här halvåret. En anställds lön motsvarar bara en bråkdel av vad en konsult kostar, säger Hanna Fontaeus.

Hon tror dock att situationen är på väg att vända. Under våren har konsultverksamheten inom hela individ- och familjeomsorgen upphandlats vilket har lett till att arvodet för den inhyrda personalen har sjunkit med ungefär en tredjedel och personalbristen kan vara avstyrd, menar Hanna Fontaeus.

– I början av året annonserade vi igen och kunde välja ut nio kvalificerade sökande där samtliga var utbildade socionomer. Från dessa nio kunde vi rekrytera en person med både relevant utbildning och arbetslivserfarenhet, säger Hanna Fontaeus och konstaterar att de nu är fulltaliga på biståndsavdelningen.

För en månad sedan blev Gertrud Henriksson berättigad en plats på ett äldreboende, men hon väntar fortfarande på besked om var.

– Jag hoppas på en plats med trevlig atmosfär, säger hon.