I Skyttverkstan tog snickarna under ledning av snickarmästaren Gottfrid Skytt (1895-1975), varsamt och skickligt hand om baronens byggnader och nybyggen, reparationer och underhåll av hus och inredningar.

– Gottfrid Skytt gjorde skåp och dörrar, köksinredningar i herrgården och i prästgården, kyrkdörrar till Österlövsta kyrka, stolar, fönsterbågar, stilmöbler... Han var noggrann. Allt som lämnade snickarverkstaden skulle godkännas, berättar Nils Patric Larshamre, guide och en av eldsjälarna för bevarandet av verkstaden.

Otaliga är de möbler och möbelgrupper i furu, björk, al, alm, valnöt, mahogny och andra träslag som lämnat verkstaden. Hit kom också privatpersoner i Lövstabruk och andra personer och företag runtom i Sverige med sina beställningar - som från den framstående möbelarkitekten Carl Malmsten.

Med insikt om verkstaden som ett omistligt kulturarv startade för sex, sju år sedan en grupp personer i Lövsta bygderåd en räddningsaktion för att bevara snickarverkstaden. Aktionen lyckades.

Den här dagen har flera guider slutit upp i Skyttverkstan; Lars Nyström, Björn Skeppström, Kerstin och Leif Krohn. För Lars Nyström, själv barnbarn till Gottfrid Skytt, var det naturligt att vara med i aktionen.

– Gottfrid designade mycket själv, berättar Lars som bor i Skärplinge och har möbler hemma som Gottfrid Skytt producerat.

Lars minns Gottfrid som en mycket snäll person och att han var nykterist. Som tonåring var Lars i Lövstabruk och hälsade på i verkstaden. Ibland hjälpte han till med något.

Kan man allt om Skyttverkstan när man är Gottfrids barnbarn?

– Hehe... Nej, minsann. Verkstaden var ju igång under så lång period, från 1928 till 1970-talet, så det är omöjligt att kunna allt, men jag vet det mesta, ler Lars Nyström.

Något av det besökarna får se är miljön med maskiner drivna av ett snillrikt remsystem, remdrivna planhyvlar och rikthyvlar, borrmaskiner som kan göra fyrkantiga hål, andra verktyg och delar, bevarade trämaterial står staplade längs väggarna, på arbetsbänkar och på ställningar i taket, mallar och originalritningar och många andra föremål.

– Våra besökare är folk i alla åldrar, både barn och vuxna, är imponerade av verkstaden. Och vi har lika många män som kvinnor i besöksstatistiken. Det här med att snickra är något som många har ett förhållande till, menar Leif Krohn som minns dånet i verkstan och hur dammet yrde; ja, han jobbade här under en kort period under Gottfrid Skytts ledning.

På frågan vad de gärna som guider visar besökarna, svarar de spontant i munnen på varandra: Rummet med hyvelbänken och Gottfrid Skytts kontor.

– Självklart är det helheten som gör Skyttverkstan unik, allt som bevarats i den här miljön, säger Nils Patric Larshamre eftertänksamt.

Helheten ja, ambitionen för Lövsta bygderåd är att besökarna när de tar stegen in i verkstaden får känslan av att snickarna bara gått på lunch eller rast.

Sågspån ligger kvar på golvet, hyvlar och stämjärn är kvar på snickarbänkar - klara att användas!