Det var under förra mandatperioden som förslaget om att ta till sig, och börja använda begreppet Demokratierp kom in till Tierps kommun. Upphovskvinna var en ung skolelev som i lågstadiets undervisning stött på begreppet demokrati.

– Eftersom hon ofta passerade Tierp på familjeresor gjorde hon en kreativ koppling mellan demokrati och Tierp, satte ihop det till Demokratierp och presenterade förslaget att det skulle vara ”slogan” för idébrevlådor som kommunen borde sätta upp på alla sina bibliotek, berättar Anders Badner, kommunikationsstrateg på Tierps kommun.

Förslaget hanterades som alla andra idéer enligt kommunens rutiner och landade så småningom hos demokratiberedningen, den enda permanenta beredningen som finns i Tierps kommun och som lyder under kommunfullmäktige, vars syfte är att verka för att stimulera och utveckla till politiskt engagemang.

– Beredningen tog till sig idén med hela sitt hjärta och så småningom presenterades förslaget att införa en brevlåda, säger Anders Badner.

Nu är beredningen framme vid att slutföra sitt uppdrag. Den 19 mars sker en symbolisk invigningen på Örbyhus bibliotek.

– Övriga kommer att sättas upp, så fort tiden medger, tills alla bibliotek är avklarade. Även bokbussen kommer att förses med en låda. Lådorna kommer att tömmas regelbundet. Inkomna idéer hanteras som offentliga handlingar, registreras och förs vidare för handläggning precis som för andra ärenden vi får in. Den kan ses som ett komplement till medborgarnas analoga brevlåda och på webben, säger Badner.