Den visade bland annat på halter av arsenik nära en nivå som närmar sig gränsen för risk för akuta hälsoeffekter. Länsstyrelsen ansöker därför hos Naturvårdsverket om 660 000 kronor i satsbidrag til förberedelse- och efterbehandlingsarbete vid badet.

Bidraget ansöks för en ”akut saneringsinsats genom bortgrävning och avlämnande av förorenade massor”. Arbetet är kostnadsberäknat till 480 000, men med en osäkerhetsmarginal på ytterligare 180 000 kronor. Saneringen är tänkt att genomföras i samband med andra planerade arbeten senare under våren 2013.