Under 2018 kommer Tierps kommun varje månad att lyfta fram ett språk som talas av kommuninnevånarna. Projektet, som kallas månadens språk, är ett sätt för kommunen att uppmärksamma att det europeiska kulturarvsåret. Under månaden kommer biblioteken att lyfta fram böcker på det aktuella språket och så kommer författare eller andra kulturpersonligheter som talar språket att bjudas in till kommunen för olika föredrag.

Under januari och februari har spanska och finska varit månadsspråken och nu tar somaliskan över som månadsspråk.

I mars kommer barnboksförfattaren Abbyan Ali att vara på plats på Tierps bibliotek och att läsa ur sina böcker på både svenska och somaliska. Hon har bland annat skrivit flera böcker om Kugi och hans bror Guli och deras mamma och deras äventyr.

Även författaren AbdirahmanHashi och forskaren SeynabHaji kommer att gästa biblioteket i Tierp. De kommer att prata om det somaliska språket och den bok om svensk grammatik på somaliska som SeynabHaji skrivit.

Somaliska är ett språk som talas av 15 miljoner människor i Somalia, delar av Etiopien, Djibouti, nordöstra Kenya och Jemen. I Sverige bor drygt 60 000 personer som har somalisk bakgrund.