Projektet, som ska genomföras på Rotskärsskolan i Skutskär, utgår från utbildningsmodellen gamification, spelifiering på svenska, och handlar om att ta fram arbetsmodeller och utnyttja tekniska lösningar från spelvärlden för att uppmuntra och förstärka lärandet hos skolelever på högstadiet i bland annat naturvetenskapliga ämnen.

– Ungdomar kan ju koncentrera sig i timmar på olika dataspel. Det är den drivkraften vi vill försöka komma åt i skolarbetet, säger Birgitta Skärberg, Rotskärsskolans rektor, i en kommentar på kommunens hemsida.

Projektet kommer att pågå under läsåret 2018/2019 och finansieras delvis via externa fondpengar.