– Vi kommer att inleda projekteringen av biogasstationen nu under 2019, säger Johan Wadman, trafikdirektör på Upplands Lokaltrafik.

Dagarna innan jul fick Region Uppsala och Tierps kommun klartecken från Naturvårdsverket att de skulle få ett klimatinvesteringsstöd via det så kallade Klimatklivet till anläggningen. I Regionens fall handlar det om dryga fem miljoner kronor och i kommunens fall 2,5 miljoner kronor.

Bidraget från Naturvårdsverket täcker 40 procent av kostnaden. Senast i december 2012 ska tankstationen stå klar.

Anläggningen är en del i både regionen och kommunens mål att endast ha fossilfria transporter i framtiden. I kommunens fall ska man ha nått det fossilfria målet 2030 medan regionen ska ha nått dit redan 2020.

– Vi är inte där ännu när det gäller de fossilfria transporterna. Arbetet med att bygga en station för biogas i Tierp är därför extra viktigt för oss, menar Johan Wadman.

Tanken är att biogasstationen ska serva både Upplands Lokaltrafiks bussflotta med biogas i framtiden. Stationen ska även vara tillgänglig och kunna utnyttjas som tankstation av allmänheten.

Enligt Julia Cederstrand, samhällsplanerare för trafik och infrastruktur i Tierps kommun, så så är det ännu inte klart var biogasstation ska placeras.

– En placering som diskuteras är i anslutning eller i närheten av den bussdepå för kollektivtrafiken som finns i Tierp, säger Julia Cederstrand.