Det säger Bengt-Olov Eriksson (S), kommunstyrelsens ordförande i Tierp, efter helgens inslag i SVT-Rapport om platser med dolda gifter i landet. Badet i Lövstabruk var en av de utpekade, kända men inte sanerade, ställena med föroreningar.

I programmet uppgavs att det konstaterats höga halter av arsenik redan 2007 och klart är att området har fått en hög riskklass efter länsstyrelsens översiktliga granskning och att det är en följd av tidigare industriverksamhet.
– Men det har inte varit någon undersökning 2007 eller 2008 och inga mätningar. Länsstyrelsen har bara gjort en översiktlig granskning, säger han.
– Däremot mättes det en gång i höstas på en mätpunkt i marken, inte i vattnet, och där fanns höga halter av arsenik.

Enligt Bengt-Olov Eriksson mäts dricksvattnet kontinuerligt, hittills utan att konstatera mätbara gifthalter. Rapportinslaget har föranlett kommunen att på sin hemsida informera om att det inte finns arsenik i det kommunala dricksvattnet. Övriga ges rådet att ta vattenprov minst vart tredje år.
Beträffande badet krävs enligt Bengt-Olov Eriksson grundligare undersökningar innan beslut kan tas om marken med giftrester ska grävas bort eller ligga kvar. Ansvarsfrågan ligger också i framtiden.
– Där finns ju ingen verksamhetsutövare sedan många år tillbaka. Om det krävs en sanering blir det sannolikt kommunen som tar på sig huvudmannaskapet för fortsatt undersökning och sanering.