Beslutet att bygga en tankstation för biogas togs den 4 december av kommunstyrelsen i Tierps kommun. Med det förbättras förutsättningarna för att kommunen ska kunna leva upp till sin målsättning att ha en helt fossilfri fordonsflotta till 2030. Målsättningen grundar sig i ett initiativ från riksdagen om att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn nationellt med 70 procent jämfört med utsläppsnivåerna 2010, till år 2030.

Julia Cederstrand, samhällsplanerare för trafik och infrastruktur i Tierps kommun, hoppas att biogasanläggningen kommer fungera som en morot för kommunens övriga verksamheter.

– Vi på samhällsbyggnad kan inte bestämma vad exempelvis vård och omsorg ska göra med sin fordonsflotta. Däremot så kan vi skapa incitament för att de ska vilja ta miljövänliga beslut. Med denna anläggning hoppas vi att så många som möjligt väljer att köpa in biogasbilar när det är dags att ersätta fordonsflottan. Det intresset finns dessutom redan i dag, säger hon.

Tankstationer för biogas finns redan i Uppsala och Gävle. Var anläggningen i Tierps kommun ska placeras är i nuläget inte bestämt. I ansökan föreslås en placering vid Nobina bussdepå på Industrigatan, men beslutet tas i början av 2019.

Anläggningen beräknas kosta 3,6 miljoner kronor att bygga, varav 2,5 miljoner finansieras genom Riksdagens stödåtgärd "Klimatklivet", som Tierps kommun har beviljats.

Enligt Julia Cederstrand finns ett brett politiskt stöd för biogasanläggningen i kommunen. Större osäkerhet har de känt rörande Klimatklivets framtida existens, i och med det politiska läget på nationell nivå.

– Vi har funderat över huruvida Klimatklivet kommer finnas kvar då Moderaterna har gått ut med att dessa pengar bör flyttas till andra satsningar.

Denna vecka klubbades Moderaterna och Kristdemokraternas budgetförslag igenom. En budget som innebär att betydligt mindre pengar kommer satsas på just miljö och klimatfrågor. Kommunens pengar är dock inte hotade, menar Julia Cederstrand.

– Skulle Klimatklivet läggas ned så kommer det inte påverka kommunens satsning då vi redan har sökt och blivit beviljade pengarna. Hade vi däremot väntat med vår ansökan kunde vår situation se betydligt annorlunda ut.

Fick valet och det politiska läget er att arbeta fortare med er ansökan?

– Absolut. Det brann i knutarna här i maj månad. Vi kände att vi behövde skicka in vår bidragsansökan inom denna ansökningsperiod, säger Julia Cederstrand.

Tankstationen vid bussdepån kommer vara uppdelad i två delar. Den ena blir tillgängliga för allmänheten och där kan samtliga biogasbilar tanka, förutom
tyngre fordon som drivs på LBG. Den andra delen kommer vara inhägnad och enbart
tillgänglig för kommunens bussar.