– Det är nu som de olika inblandade aktörerna lägger sina anspråk, som det kallas när de lämnar förslag till hur tågtrafik och tidtabeller ska se ut under 2012. Vi har bestämt att vi måste finnas med i diskussionerna långt tidigare än vad vi har varit förut, berättar kommunalrådet Bengt-Olov Eriksson (S),

Vilka är kraven som ni har ställt på trafikbolagen?
– Vi vill ha flera tågstopp i Tierp som gör det möjligt att direktpendla från och till Stockholm, men vi vill också att det ska bli möjligt att växla från Upptåget till Stockholmspendeln i Uppsala. Nu kommer Upptåget in till Uppsala station två minuter efter att Stockholmspendeln har gått, och det är likadant när man pendlar tillbaka på eftermiddag-kväll. Så ska det inte behöva vara anser vi.

Fick ni någon positiv respons på era krav?
– Ja från SJ:s sida sade man att man kommer att föreslå att ett direkttåg stannar i Tierp med avgång härifrån omkring 7.35 på morgonen, och att ett direkttåg från Stockholm med avgång 19.15 också ska komma att stanna i Tierp från och med 2012. Men när anspråken har lagt från olika parter ska Trafikverket jämka samman önskemål och möjligheter, och presentera ett förslag till tidtabell i augusti. Då kommer vi att ha ett nytt gemensamt möte för överläggningar.