”Tierp kommer att levla”.
Så uttrycker dataföretagaren Annika Eriksson, ordförande i Tierpsföretagarna, framtiden för Tierp.
Att levla innebär att man går upp en nivå, en level, i ett dataspel. Det är bra att levla, både för Tierp och för dataspelare.
–  Men jag tror att det är väldigt svårt att verkligen förstå vad det här kommer att innebära för oss. Att det är positivt med många besökare, och att det innebär affärsmöjligheter, det förstår vi alla. Men omfattningen, 20 000 besökare under en dragracinghelg, besökare som ska äta, resa fram och tillbaka och kanske övernatta. Hur kommer det att bli? säger Annika Eriksson.

Dragracing, som det talas mest om, är det som kommer att anordnas minst ofta på Tierp Arena, säger Lars Erik Lindberg, byggnadsansvarig inom Tierp Arena AB. Mindre spektakulära motortävlingar, häst- och hundtävlingar på somrarna och skidtävlingar på vintrarna, samt konferenser ingår i planeringen, men det är motoranknutna utbildningar som tänks bilda ryggraden i verksamheterna.
Bakom dem står Yrkesakademin, ett privat utbildningsföretag med huvudkontor i Falun som anordnar bland annat yrkesutbildningar med fordons- och trafikinriktning för vuxna. Vid Tierp Arena har man också planer på ett motorsportinriktat gymnasieprogram med 150 platser fullt utbyggt.
Ett friskolegymnasium hotar inte den kommunala gymnasieskolan i Tierp säger Peter Björebo, produktionschef för skola och omsorg i Tierp:
–  Kanske vi tappar några elever från gymnasiet här i Tierp, men enligt planen ska Arenagymnasiet vara riksrekryterande, så vi får nog snarare flera elever till kommunen, säger han.

Tierps kommunalråd Bengt-Olov Eriksson (S) ser enorma utvecklingsmöjligheter för Tierp genom den nya arenan. Risker ser han inga alls:
– Nej bolagets planer är så långt gångna och markarbeten har redan börjat därute, så jag ser inga problem, tvärtom, säger Bengt-Olov Eriksson.
Oppositionsrådet Catarina Deremar (C), är också enbart positiv till planerna för det gamla flygfältet och inte minst till Yrkesakademins etablering:
–  Yrkesakademin är en väldigt viktig del av utvecklingen av fältet, och hela projektet kommer att ha stor betydelse för kommunen, skriver Catarina Deremar i en mejl-kommentar.

Tierps kommunchef Per Nordenstam är även han väldigt positiv till Tierps Arena, men han har också en liten brasklapp med i sin kommentar:
– Tierps Arena har en väldigt stor potential. Vi har inte har full inblick i bolagets ekonomi men planerna som presenteras låter väldigt lovande. De lockar med upplevelser av olika slag, året runt, och det är vad människor sannolikt kommer att efterfråga i allt större utsträckning.
UNT träffar Lars Erik Lindberg och Leif Andreasson, som tagit ett sabbatsår från racingen, initiativtagare till Arenaprojektet och nu ansvarig för marknad och reklam i bolaget, vid flygfältet en blåsig septemberdag. Han berättar att projektet redan nu givit jobb åt ortsbor.

Peter Johansson är en av dem. Han har ägnat den senaste veckan åt att dra vatten från en nyborrad brunn till de byggbaracker som ställts upp vid infarten till flygfältet.
–  Visst blir det jobb av ett sådant här projekt, vattenledningarna är ju bara början. Och att det kommer mycket folk till Tierp om det blir dragracingtävlingar här, det är jag säker på. Det finns folk som åker över hela världen för att se motortävlingar.
Lars Erik Lindberg är lika säker som Peter Johansson:
–  Läget här är perfekt, halva Sveriges befolkning finns inom tre timmars resväg från Tierp. Vid ett event som dragracing kommer det att behövas säkert 400 funktionärer. Men de fasta jobben är naturligtvis färre, ett drygt tiotal kanske, när utbildningarna är i gång.

Mellan 50 och 60 miljoner kronor räknar Lindberg och Andreasson med att omvandlingen av flygfältet till Tierp Arena kommer att kosta:
–  Vi satsar egna pengar, vi har andra finansiärer och vi har sponsorer, så det är ordnat redan, säger Lars Erik Lindberg.
Att hitta sponsorer är Leif Andreassons uppgift inom Arenagruppen. Han säger naturligtvis inte emot Lars Erik Lindberg, men däremot säger han att han ägnar nästan all sin tid åt att hitta flera sponsorer.
–  Men vi har ett otroligt bra utgångsläge här. Militärerna gjorde ett fantastiskt grundarbete när de anlade flygfältet på 50-talet. Den stora investeringen blir i centrumbyggnaden med undervisnings- och konferenslokaler, säger Leif Andreasson.