Skolinspektionen konstaterar i sin utredning att kommunen brustit i sin skyldighet, enligt skollagen, att motverka kränkande behandling då man inte ärendet tillräckligt snabbt. Det hela ska ha inträffat i september 2017 och först ett par månader senare inledde kommunen sitt utredningsarbete, efter uppmaning av inspektionen. Ytterligare brist, enligt inspektionen, är att skolan inte fullföljt det juridiska kravet och rapporterat kränkningen till ansvarig politisk nämnd i kommunen.

Då kommunen nu utrett frågan samt tagit fram rutiner för hur orosanmälningar ska hanteras kommer Skolinspektionen inte att vita några ytterligare åtgärder mot kommunen.