– Det är framförallt i Tierps köping som den stora tillväxten sker där intresset finns att bosätta sig samt för företag att etablera sig. Det här innebär att vi kommer att fortsätta att skapa förutsättningar här med byggbar mark för nya bostäder och företag, förskola och annan samhällelig service, säger Bengt-Olov Eriksson.

Kommunalrådet menar att är viktigt att det finns en större ort i kommunen.

– Vi är inte riktigt där ännu med Tierps köping, men kommer man upp i runt tiotusen innevånare så är det lättare att locka olika företag och butikskedjor att etablera sig där. Väljer de här företagen att etablera sig köpingen så kan dra med sig över delar av kommunen också, menar Bengt-Olov Eriksson.

Artikelbild

| Bengt-Olov Erikssson är socialdemokratiskt kommunalråd i Tierps kommun.

Men landsbygden är också stor här, vad gör ni för att inte glömma den?

– Vi vill skapa förutsättningar i våra detaljplaner för bostadsbyggande även på andra håll än i Tierps köping.

Bengt-Olov Eriksson lyfter också fram att flera byggprojekt i Söderfors, Månkarbo och Örbyhus är på väg att dra i gång där ett femtiotal nya bostäder i flerfamiljshus ska stå klara 2019 och 2020.

– Här möter vi upp det intresse som finns på mindre orter bland äldre och som vill flytta från villan till ett lite enklare och mindre boende.

En annan viktig del för att möta inflyttningen är att säkerställa att det finns tillräckligt med förskoleplatser i kommunen.

– Under 2017 ökade efterfrågan rejält på förskoleplatser. Då var prioriteringen att se till att alla barn hade en förskoleplats. Nu jobbar vi vidare med det och projekterar för ytterligare två förskolor som ska bidra till att täcka behov samt kunna minska antalet förskoleelever i varje klass.