Hovrätten anser att fler gärningar ska rubriceras som våldtäkt än vad Uppsala tingsrätt tidigare kommit fram till. Skälet är att hovrätten gör bedömningen att fler av de sexuella handlingarna är, med lagens ord, "jämförliga med samlag". Totalt 20 händelser bedöms nu som våldtäkt eller grov våldtäkt. Hovrätten gör samtidigt iongen ändring av fängelsestraffes längd på längd på tio år. Domen meddelades på måndagseftermiddagen. Domen i Svea hovrätt är enhällig.

Hovrätten dömer den 41-årige mannen för samtliga de gärningar som han dömdes för i Uppsala tingsrätt. Domarna för grov våldtäkt mot barn står fast.

Hovrätten höjer skadestånden som mannen ska betala till de brottsoffer som kunnat identifieras. De högsta skadestånden, till två enskilda brottsoffer, blir nu 255 000 kronor vardera. De flesta övriga brottsoffer ska få mellan 65 000 och 180 000 kronor. I domen skriver hovrätten att 41-åringen "visat stor hänsynslöshet mot brottsoffren samt att brottsligheten har utövats systematiskt och inneburit allvarliga angrepp på flera unga personers liv och hälsa".

Mannen har vid flera tillfällen tidigare dömts för liknande brottslighet där han hotat och förmått barn att begå kränkande sexuella handlingar framför sina webbkameror, som mannen sett på sin dataskärm i realtid. I de nu aktuella fallen har han suttit frihetsberövad sedan juni 2016, då misstankarna om de nya brotten väcktes. Hovrätten har vägt in att han återfallit i likartad brottslighet när domstolen bestämt straffet.

Mannen döms nu av Svea hovrätt för grov våldtäkt mot barn vid fyra tillfällen, våldtäkt mot barn vid tolv tillfällen, våldtäkt vid fyra tillfällen, grovt sexuellt tvång vid ett tillfälle, grovt sexuellt övergrepp mot barn vid sju tillfällen samt flera fall av utnyttjande av barn för sexuell posering.

41-åringen dömdes i höstas av Uppsala tingsrätt till tio års fängelse för att ha förmått närmare 30 flickor i USA och Kanada att utföra sexuella gärningar på sig själva framför sina webbkameror, bland annat genom att rikta dödshot mot flickorna eller deras familjemedlemmar. framför sin dataskärm iakttog mannen handlingarna i realtid och förstärkte hoten samt instruerade flickorna. I vissa fall tvingades de dra in vänner eller husdjur i handlingarna. Tingsrätten bedömde de fallen som våldtäkt respektive grov våldtäkt mot barn. Det var första gången i landet som någon dömdes för våldtäkt trots att övergreppet skett via nätet och gärningsmannen aldrig träffat offren.

Både den dömde 41-åringen och åklagarna överklagade domen till hovrätten. Mannen har erkänt många av gärningarna, men ansåg via sina försvarare att de inte kan rubriceras som våldtäkt, bland annat eftersom han inte fysiskt träffat flickorna. Åklagarna ville i stället att fler gärningar skulle bedömas som våldtäkt och har ansett det viktigt att få en vägledning i högre instans för hur övergrepp via nätet ska bedömas.