Vandringarna innebär att skolelever från årskurs ett till årskurs nio i Tierps kommun kommer att lämna historieböckerna i klassrummet och bege sig ut och besöka nio olika kulturplatser i kommunen de närmaste veckorna.

Från kommunens sida är tanken med satsningen att man vill visa upp och öka kunskapen bland skolelever om det lokala kulturarvet. Även skolans läroplan poängterar att eleverna ska få möjligheten att ta del av och lära sig om det lokala kulturarvet. Satsningen som heter kulturarvstrappan innebär att elever under sina nio år på grundskolan kommer att besöka en mängd olika kulturhistoriska platser i kommunen.

– Som elev kommer du efter avslutad skolgång att ha lärt dig mycket om det lokala kulturarvet, säger Louise Magnusson, kultursekreterare Tierps kommun.

Artikelbild

| Louise Magnusson, kultursekreterare Tierps kommun.

De olika besöken sker i kronologisk ordning.

– Det här innebär att de yngsta eleverna, de som går i årskurs ett besöker Vendel och får lära sig mera om vikingatiden. Sedan arbetar man sig framåt i tiden, förklarar Louise Magnusson.

I Vendel hittades ett bågravsfält i slutet av 1800-talet som gav upphov till namnet Vendeltid som är den mellersta perioden av den yngre järnålder i Sveriges historia.

Förutom Vendel kommer det vikingatida kulturreservatet i Lingnåre i Hållnäs att besökas liksom Örbyhus och de gamla järnbrukssamhällena Västland, Söderfors, Karlholm, Lövstabruk, Strömsbergs bruk och Tobo.

– På respektive plats är det de lokala kulturföreningarna som kommer att svara för guidning och information, berättar Louise Magnusson.