Ett företag från Storbritannien, med en svensk adress i Örbyhus i Tierps kommun, vill importera en öl till Sverige men Systembolaget säger nej. Anledningen är att Systembolaget anser att reklamen är vilseledande då det engelska ölet med namnet "Skinny Lager" inte klarar kravet för att vara en lågkaloridryck. Enligt Systembolagets bedömning innehåller ölet för många kalorier. Systembolaget anser att näringspåståendet kan vilseleda konsumenten och att ölet därför kan anses strida mot gällande förordning.

Systembolaget skriver även att man är tveksamma till själva produktnamnet "Skinny". "Som konsument riskerar man att dra felaktiga slutsatser om att produkter med det aktuella namnet både är nyttiga samt premierar viktnedgång", skriver Systembolaget.

Företaget menar att "Skinny" hänvisar till själva varumärket och inte innehållet och liknar det vid andra drycker på Systembolaget med beteckningar som "Light" och "Lite". Företaget skriver vidare att man bara påstår att ölet innehåller 30 procent färre kalorier än liknande drycker och att man i sin marknadsföring inte använder sig av varken "lågsocker" eller "lågkalori".

Företaget skriver även att ölet redan säljs i flera andra länder vars alkoholförsäljning regleras av EU-lagar, vilka även ligger till grund för den svenska alkohollagen.

Hur Systembolaget ställer sig i frågan återstår att se.