Seritecknarskolan går in under "Världens bästa sommarlov", en satsning för barn från 6-15 år, till vilken kommunen fått extra sommarlovsstöd från regeringen och Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällsfrågor.

På onsdagsförmiddagen har ett tiotal barn kommit till biblioteket för att lära sig mer om serietecknandets konst.

– Jag har lärt mig teckna ben i dag, berättar Linn Iveros, som jobbar på sin serie "Apan och Greta"

Artikelbild

| Blivande serietecknare? Saga Gissberg, Cornelia Melin, Nellie Axell, Linn Iveros, Nora Iveros, lärare Gustaf Lord, Elvira Edenäs, Tyra Nordmark Momqvist och Zeb Röjerman.

Ledare för gruppen är Gustaf Lord, han förklarar att det viktigaste för att komma igång med sitt serieskapande är att hitta en figur.

– En figur att bygga serien runt, säger han. Och till dem som inte kommit på någon redan, har vi en påse med förslag på personlighetsdrag som man kan dra ur, då kan det komma upp ett dansant troll i fängelsehåla, kanske?

Varför blev det serier för dig?

– Det har alltid varit serier för mig, jag tyckte inte om att läsa böcker, jag tror jag var för långsam.

Artikelbild

| På serietecknarskola. Cornelia Melin, Nellie Axell och Linn Iveros klurar ut figurer till sina serier.

I serierna hittade han något annat, där kunde han läsa bilderna i stället.

– Jag tror att de japanska Mangaserierna spelat stor roll för dem som tecknar i dag, säger han.

Artikelbild

| Färg. Viktiga verktyg för en serietecknare.

Bibliotekets Nina Holmqvist tycker om samverkan mellan text och bild.

– Och kopplingen till ett annat berättande, säger hon. Det passar in på ett bibliotek. Det är också kul att serierna i dag har fått ett värde i sig, att de har uppvärderats.

Artikelbild

| Blivande serietecknare? Elvira Edenäs, Tyra Nordmark Momqvist, Zeb Röjerman, lärare Gustaf Lord, Saga Gissberg, Cornelia Melin, Nellie Axell, Linn Iveros, bibliotekets Nina Holmqvist och Nora Iveros på serietecknarkurs.

Sanna Wikström

sanna.wikstrom@unt.se