Då visades lilla ånghammaren nu driven med modern tryckluftsteknik. Projekt har genomförts i samverkan mellan ortens kultur- och guidegrupp, Tierps kommun och Arbetets museum, med välsignelse från länsstyrelsen, bidrag från Riksantikvarieämbetet och mycket ideellt arbete.

– Det här känns fantastiskt. Det sa guidegruppens Ingegerd Martinelle, när slagen ekade.

Den har stått tyst sedan 1931, med undantag för en filminspelning 1947. Att hammaren kan kan köras igen är unikt för Sverige.

Artikelbild

| Enda i landet. Nu tryckluftsdriven är ånghammaren i Karlholm den enda i sitt slag i landet som går att köra.

– Vi känner till 15 stycken och den enda fungerande finns här. Det sa Kjell Nordeman, Arbetets museum.

Att den gått så bra att driftsätta förklarar han med den omsorg som visades när smedjan stängdes.

– De som ställde av hammaren konserverade den ordentligt.

Lokalt leverad teknik har möjliggjort omvandlingen från ång- till tryckluftshammare.

Artikelbild

| Smed i nutid. Bertil Hillgren ilustrerar hur hammaren kunde användas.

– Ett roligt uppdrag. Det sa Lasse Blom som med företaget Sitt, sydväst om Örbyhus som levererat både lösningar och installation av kompressor, trycktank och anslutning till hammaren. Och han försäkrar att hammarens kraft är densamma som på ångans tid. Fast kontinuerlig drift skulle kräva större lufttank och kompressor.

– Och en hel del elektricitet.

Artikelbild

| Full funktion. Kjell Nordeman från Arbetetes museum provar att manövrera hammaren till arbetsläge.

Allmän visning blir det vid Karlholms julmarknad nu på lördag den 28 november.