Det var i maj förra året som en person från de norra delarna av länet försökte smuggla in de cirka 500 literna med alkohol i Sverige utan att betala någon skatt. I samband med en kontroll vid tullstationen i Malmö upptäcktes smugglingsförsöket. Godset togs då i beslag. Nu har förvaltningsrätten i en dom beslutat att de beslagtagna godset ska anses som förverkat och inte lämnas tillbaka personen från de norra delarna av länet.