Nils Brenning, plasmafysiker på KTH, och Gösta Gahm, astronom på Stockholms universitet, är samordnare för ett solsystemsprojekt där man utgår från Globen i Stockholm som modell för solen i vårt planetsystem. Planeterna i solsystemet dimensioneras och placeras på avstånd i proportion till Globen. Projektet kallas för Sweden Solar System och har funnits länge, men har sporadisk finansiering.
– Vi brukar säga att det är en väldigt anarkistisk organisation utan centralstyrning. Vi bara samordnar det fantastiska engagemang som finns för det här projektet, säger Gösta Gahm.

Idén kom till på mitten av 90-talet, och ett par år senare hade man installationerna i Stockholmsområdet klara. Men det fanns fler intresserade och när Söderhamns kommun hörde av sig började man placera ut planeter över hela Sverige.  Att Uranus nu hamnar i Lövstabruk beror på att den tidigare modellen på Furuvik vandaliserades så illa att man valde att ta bort den.
– Planeterna är placerade i alla möjliga sammanhang och visar ett genomsnitt av Sverige, kan man säga. De finns på museer, flygplatser, shoppingcentrum och nu gamla bruk. En sådan spridning är bra för det ökar intresset och det är roligt att vara med på ett ställe med så mycket kultur om Lövstabruk, säger Gösta Gahm.

Birgitta Östlund, ordförande i Lövstabruks kulturförening, är också glad över att Lövstabruk, som har en vetenskapshistorisk koppling, har fått godkänt av länsstyrelsen för projektet. Men än är det inte i hamn.
– Eftersom hela Lövstabruk är ett K-märkt byggnadsminne måste man invänta det avgörande som Upplandsmuseets antikvariska experter ska utföra. Innan dess kan vi inte uttala oss om vare sig utformningen eller datum för placeringen av planeten, säger hon.