– Vi upplever att många politiker kommit långt bort från väljarna. I Tierp har Socialdemokraterna styrt länge och där fattas många politiska beslut på rutin utan förankring bland medborgarna, menar Tommy Hellberg som är partiets kandidat till kommunfullmäktige.

Hur vill ni göra medborgarna mera delaktiga i politiken?

– Visst finns det kanaler in i politiken i dag som att ställa frågor i kommunfullmäktige, men vi måste i större utsträckning träffa väljarna under mandatperioden på möten där de får berätta vilka frågor de vill att vi politiker ska driva. Utifrån de idéer som lyfts fram ska sedan vi politiker arbeta.

Han förklarar också att de politiska besluten måste vara logiska och rationella och inte fattade på känslomässiga grunder.

–Det måste finnas en mätbarhet i beslutet som visar att de gjort skillnad, säger Tommy Hellberg.

Ytterligare ett sätt att göra politiken mera effektiv är att införa ett tjänstemannaansvar.

– Det kommer att skapa och leda till att vi får politiker som är mera medvetna och engagerade och tar ett ansvar för sina beslut.

Du är ensam kandidat i Tierp, varför?

– Vi är ett relativt nytt parti som är under uppbyggnad och när vallistan togs fram var jag den enda lokala kandidaten. Men vi växer och till kommande val kommer vi att vara flera.

Var placerar du ditt parti på den politiska vänster-högerskalan?

– Vi brukar beskriva oss som ett liberalkonservativt parti. Politiskt ligger vi nog närmare allianspartierna än de partier som ligger till vänster. Men jag tror att vi i valet kommer att ta röster från i stort sett alla andra partier med undantag för Miljöpartiet och Vänsterpartiet.