Det var i början på året som en person fick amputera foten sedan ett sår på foten inte läkt trots nio månaders behandling. Det var i samband med en provtagning hos en plastikkirurg som det konstaterades att patienten led av hudcancer samt drabbats av bristande blodcirkulation i benet. Detta gjorde också att patientens ben senare behövde amputeras.

Händelsen anmäldes till IVO som menade att det saknades ordentliga rutiner för den här typen av sårskador. Nu har rutiner för behandling och uppföljning tagits fram. IVO säger nu i ett beslut att Region Uppsala fullgjort sina skyldigheter och att ärendet därför kommer att avslutas.