I ett förslag till kommunfullmäktige skriver en kommunmedborgare att många bilister inte respekterar hastighetsbegränsningen på 50 kilometer när de köra igenom Marma på väg 291. Efter att ha diskuterat medborgarförslaget beslutade den politiska församlingen att utreda frågan för att se vilka möjligheter att sätta upp fartdämpande hinder som finns.