– Vi har snart ett etablerat vargrevir runt knuten och vill gärna ta diskussionen i förväg, säger Mikael Larsson, ordförande i Älvkarleby-Västlands Jaktvårdskrets.

Tierp-Tolfta-Söderfors och Älvkarleby-Västlands Jaktvårdskretsar bjöd tillsammans in alla som var intresserade av att höra Thomas Ekberg och Kjell Lennartsson från Svenljungagruppen lyfta vargfrågan i Möbeln i Tierp under tisdagskvällen.
– Rovdjursfrågan är ett så pass infekterat samtalsämne i Sverige i dag. Vi tycker därför att det är bra att ha ett informationsmöte för att få klarhet i frågan med information från personer som har insikt i detaljerna. Det här är något som drabbar hela Sverige, inte bara jägarkretsarna, utan även allmänheten, säger Lars-Olof Larsson, ordförande i Tierp-Tolfta-Söderfors Jaktvårdskrets.

Thomas Ekberg och Kjell Lennartsson från Svenljungagruppen diskuterade bland annat vilka kostnader en ökad vargstam skulle medföra för landets lantbrukare.
– Det är inte bara jakten som hämmas av vargstammen, utan även den gröna näringen tar otrolig skada. Politikerna måste ta hänsyn till de 1,4 miljoner människor som bor på landsbygden, säger Thomas Ekberg.

För att kunna överleva på lång sikt och bli genetiskt livskraftig bör den svenska vargstammen enligt Naturvårdsverkets senaste bedömning från oktober i år, bestå av omkring 380 vargar, vilket skulle innebära en ökning från dagens omkring 300 vargar. Under gårdagskvällens möte hänvisade man dock huvudsakligen till den rovdjursutredning som regeringen offentliggjorde i våras, där man föreslog ett bestånd på 450 vargar, vilket vore mer än dubbelt så stort som det maxtak på 160 vargar som Svenljunggagruppen kräver.
– Landsbygdsbefolkningen lider, och demokratin är satt ur spel. De som syns och hörs i den här frågan, och som talar om hur vi på landsbygden ska leva, bor i städerna. Majoriteten trycker ner minoriteten, det är så vi upplever det, och då lever vi inte i en demokrati, säger Thomas Ekberg.

Thomas Ekberg och Kjell Lennartsson framhävde även den strejk som pågår bland jägare där man vägrar hjälpa polisen med eftersökningar på skadat vilt efter exempelvis trafikolyckor. En aktion som man hoppades skulle leda till att rovdjursfrågan lyftes ur jägarnas perspektiv, och som skulle sätta press på politiker. Svenljunggagruppen anser dock att både media och polisen lägger locket på i frågan, och under gårdagens möte upplyste man bland annat publiken om att 41 procent av journalistkåren sympatiserar med Miljöpartiet.

Tillhör man som journalist automatiskt varglobbyn om man sympatiserar med Miljöpartiet?
– Nej, men i det här fallet agerar media väldigt partiskt. Vi har märkt att vargfrågan har varit snedställd i media, bland annat genom att man bara låter den ena sidan komma till tals. Det händer även att man väljer företrädare som inte kan tala för sin sak och ställer dem mot någon som är väldigt påläst i en debatt, och därigenom styr debatten åt ett håll, säger Thomas Ekberg.