Vid ett bord inne på arkivet sitter Jan Olsson från sällskapet Vallonättlingar och Christer Ohlström från Morkarla utanför Alunda och analyserar och texttolkar kyrkoböcker från 1700-talet.

Christer Ohlström berättar att kyrkans husförhörslängder saknas under tidsperioden 1708 och fram till 1769 i Morkarla.

– Det här skapar problem när man ska se hur familjebanden såg ut i socknarna i Morkarla, förklarar Christer Ohlström.

Artikelbild

| Här tolkar Christer Ohlström och Jan Olsson kyrkböcker från Morkarla utanför Alunda.

Tillsammans med Jan Olsson går han igenom dödsböcker och andra kyrkoböcker för att få en klarare bild av familjeförhållandena i Morkarla.

Förutom att kartlägga familjeband i Morkarla är Christer Ohlström aktiv i en förening som forskar om släkten Åkerman som har sina anor norra och östra Uppland samt norra Sverige.

– I släktträdet finns cirka 21 000 olika personer, vissa med vallonskt ursprung, berättar Christer Ohlström.

Jan Olsson berättar att han brukar finnas på plats på bruksarkivet varje år i samband med vallonbruksdagarna. Han berättar att hans egen släkt har rötterna i Hållnästrakten och har kopplingar till 37 olika vallonska släkter.

Förutom egen forskning är han ansvarig för forskningen om släkterna Pousette, Bossard, Hübinette och Martinell hos sällskapet vallonättlingar.

– Det brukar vara en del som kommer hit och berättar att de fått höra av andra släktingar att de har vallonska rötter och undrar hur de ska göra för att få veta mera, berättar han.

Hur kan du hjälpa till då?

– Första steget är att klargöra vilket namn det handlar om och varifrån släkten bott samt vilka yrken de här släktingarna kan ha haft. Men jag brukar även råda alla som är intresserade att gå en kurs hos något studieförbund för att lära sig grunderna hur man forskar - det underlättar.

Han berättar att han kunnat hjälpa en del personer med deras vallonska kopplingar.

– Ungefär femtio procent av de som jag hjälper, där kan man påvisa ett vallonskt släktskap. Trots att en del har namn som klingar vallonskt behöver det inte betyda att de har vallonskt ursprung, säger Jan Olsson.

Han tar namnet Tillman som ett exempel.

– Tillman är ett vallonnamn, men det är också ett namn som förekom i Roslagen och personer som tjänstgjorde som båtsmän fick sig det tilldelat när de tjänstegjorde i flottan. Efter att ha slutat i flottan behöll en del namnet som sedan gick vidare i släkten. Kan man kartlägga att någon fått namnet på det sättet så finns det inget vallonursprung, förklarar Jan Olsson.

Vallonbruksveckan pågår i norra och östra Uppland från 4 till 12 augusti.