– För varje förhör som vi genomför så växer utredningen med ytterligare personer som vi måste kalla till förhör. Det gör att det dröjer innan jag kan säga om det kommer att väckas åtal för grovt jaktbrott mot det misstänkta polisbefälet, förklarar Håkan Roswall, åklagare på den särskilda åklagarkammaren som handlägger fall där det finns misstankar om brott av poliser.

Det var den 29 januari i år som en ung varghanne avlivades på den gamla banvallen i Tierp efter beslut av ett vakthavande befäl vid polisen i Uppsala. Polisbefälet gjorde bedömningen att vargen utgjorde en fara för allmänheten och därför skulle avlivas i enlighet med jaktlagens nionde paragraf.

LÄS MERA: Vargens skador var inte livshotande

Artikelbild

| Det var tisdagen den 29 januari som den här vargen avlivades i Tierp.

Ett par dagar senare beslutade Håkan Roswall att en förundersökning skulle inledas för att klarlägga om beslutet att skjuta vargen står i linje med vad som sägs i jaktlagen eller om att det kan handla om grovt jaktbrott.

– Det vi nu utreder är om omständigheterna var sådana att vargen i Tierp var en fara för människor, säger Håkan Roswall.

Håkan Roswall är också noga med att betona att det är beslutet som fattades av polisbefälet i Uppsala som utreds och inte den person som avlivade vargen.

LÄS MERA: Därför sköt polisen vargen

Fram till och med fredagen hade Håkan Roswall och utredarna från polisens enhet för särskilda utredningar genomfört ett tjugotal förhör med personer som bland annat var på plats vid banvallen i Tierp i samband med skjutningen. Förhören med personer som var på plats samt vetenskaplig expertis är långt ifrån klara.

Håkan Roswall förklarar att utredningen är speciell.

– Jag har arbetat på den här enheten i tio år nu och jag har tidigare inte stött på ett liknande ärende där ett polisbefäl fattat beslut om att en varg ska avlivas. Det gör att vi ställs inför en del nya saker och frågor under utredningsarbetets gång, menar Håkan Roswall.

Han berättar att han varit i kontakt med Sveriges lantbruksuniversitet för att inhämta kunskap i ämnet samt ta del av flera olika vetenskapliga rapporter.

– En intressant fråga i utredningen är vargens genetik och den här vargens betydelse för vargstammen i Sverige. Jag har därför valt att ta del av stamtavlan över den skandinaviska vargen för att på så sätt också skapa mig en uppfattning om detta, säger Håkan Roswall.

LÄS MERA: Polisen anmäls för ihjälskjuten varg