Veckan senare, lördagen den 17 mars, står stråkeleverna från Tierp på egna ben när de bjuder på vårliga toner i Söderfors kyrka.

– Vi spelar mest klassisk musik, med inslag av folkmusik. Ambitionen är att göra ett framträdande av så hög musikalisk kvalitet som möjligt, förklarar fiolläraren Mari-Ann Kuusk Wikström när hon den här dagen ska repetera hela repertoaren med stråkeleverna.

Klockan är tre på eftermiddagen. Det är tisdag. En efter en anländer eleverna till kulturskolans replokal på Grevegatan. Mari-Ann Kuusk Wikström har tillsammans med celloläraren Per Blendulf förberett repetitionen med att placera ut notställ med en bunt notpapper på.

Fodral till instrument ligger utspridda litet överallt och nu är eleverna koncentrerade och greppar sina instrument. De värmer upp och för stråken över strängarna, varierar tonlängd, klangfärg, styrka och karaktär.

– Är ni klara med ordningen på låtarna? undrar Per Blendulf och så stampar han och Mari-Ann igång repetitionen.

Vårvindar friska... Ljuvlig, vårlig stråkmusik fyller salen.Eleverna tolkar låten finstämt med stämmor. Vårvindar friska är ett eget arrangemang som Mari-Ann skrivit speciellt för Silverstar, kulturskolans stråkelever i Tierp, och Enköpings orkester Stjärnstråk. Det är en omtyckt vårsång, den här versionen har rötter i folkmusiken.

– Vackert spelat! utbrister Per Blendulf och så tar ensemblen om de två sista takterna.

Repetitionen fortsätter och stråkeleverna är med på noterna, starkt fokuserade.

Polska efter Viksta-Lasse genom tiderna står på tur att sätta tänderna i. Erik Nordström har skrivit variationer för stråkkvartett/stråkorkester från Viksta-Lasse-polskan; Polska efter Viksta-Lasse, Polska á la Praetorius, Polska á la Bach, Polska á la Mozart, Polska á la Strauss, Polska á la Svensson, Polska á la Ravel... Sex variationer ska tolkas.

– Ska vi spela hela sviten? undrar 10-årige Henning Lindqvist.

Henning har spelat fiol i Kulturskolan i tre år. Musiken är hans liv.

– Min gammelfarfar var riksspelman, det vill jag också bli, säger han beslutsamt.

Under Mari-Ann och Per´s ledning nöter eleverna på med frasering, nyansering och att dela de musikaliska ögonblicken i ensemblespelet.

– Den satt bra, tycker Henning om ensemblens tolkning av Viksta-Lasse-polskan.

Både eleverna och lärarna kan inte nog betona vilket stort värde konserten har.

– Våra elever får möjlighet att spela inför publik, vi får tillfälle att visa vad Kulturskolan står för och vad eleverna kan. Vi kan inte nog betona det sociala värdet av att ha kul och spela tillsammans med andra. I Kulturskolan får eleverna möjligheten att byta energi med varandra och att medverka i ensemblespel. Vi vill inte pressa eleverna att prestera, det ska var roligt, lekfullt att spela, säger Mari-Ann Kuusk Wikström.

Den 29 maj ger Kulturskolans elever i Tierp en konsert i Tolfta kyrka på temat Den blomstertid nu kommer.