– Vi började planera för det här under måndagen, så vi hade en viss beredskap på tisdagsmorgonen när vi åkte ut till våra brukare. Så vi har mycket dricksvatten i våra bilar, förklarar Helena Carlsson, vård- och omsorgschef i Tierps kommun.

Enligt Helena Carlsson ska alla hushåll i kommunen ha fått tillbaka ström i någon omfattning efter stormen Alfrida som härjade förra veckan.

– På vissa håll har man inte fått tillbaka strömmen fullt ut, vilket gör att man inte kan använda sina vattenpumpar. Det gör att det fortfarande finns behov av dricksvatten hos en del människor, säger Helena Carlsson.

Artikelbild

| Helena Carlsson är vård- och omsorgschef i Tierps kommun.

Det är framförallt i de norra delarna av Tierps kommun som det snöat rejält under tisdagen. Många vägar på Hållnäshalvön samt runt Karlholm, Lövstabruk och Strömsberg var också svåra att ta sig fram på för hemtjänstpersonalen. Totalt har Tierps kommun 300 brukare i de norra delarna av kommunen. Totalt hjälper kommunen 600 personer med olika hemtjänstuppgifter. Cirka 200 personer arbetar inom hemtjänsten i Tierps kommun.

– Vi har även fått göra om en del färdrutter för att kunna ta oss fram till de vi ska hjälpa, säger Helena Carlsson.

Helena Carlsson berättar att drygt 400 av brukarna har larm som de kan utnyttja om något händer.

– Larmen gör att vi snabbt får signaler om något hänt. Det gör att vi har prioritera om och sätta in extra resurser på de ställen där det behövs. En sådan här dag blir det extra viktigt, säger Helena Carlsson.

Hon berättar att kommunen i samband med stormen Alfrida evakuerade äldre personer från deras hem till olika vårdboenden.

– Vi bedömde att det inte var lämpligt att de var kvar hemma då strömmen slagits ut. Ett par av dem bor kvar och kommer att göra det även under det här snöovädret. Det kan bli aktuellt med ytterligare evakueringar om snön och blåsten slår till hårt nu, säger Helena Carlsson.

I Tierp har snöröjningspersonalen fått jobba ordentligt för att hinna få undan all snö. Hos kommunen finns det beredskap att kalla in ytterligare snöröjningsresurser om det skulle behövas.

– Vi har även fått uppgifter från länsstyrelsen att snöandet och blåsten kan komma att ställa till det ytterligare i vissa områden i Tierps kommun när det gäller strömförsörjningen. Det röjningsarbete som pågår efter stormen Alfrida kan påverkas negativt av det här ovädret, säger Randi Graungaard, kommundirektör i Tierps kommun.