Bakgrunden är de undersökningar av mark och vatten och som bland annat visat på mycket höga halter av bland annat polyaromatiska kolväten. Som följd av dessa undersökningars resultat har kolhuset under flera år hållits stängt för besökare och aktiviteter.

Industriminnesstiftelsen hänvisar nu till ett stadigt ökat antal besökare och ökad  verksamhet under det senaste decenniet. Stiftelsen säger att det stängda kolhuset negativt påverkar dess verksamhet och uppdraget att förvalta vallonbruket som ett levande arbetslivsmuseum.