– Det finns inget utrymme i den budgetram som kommunen har i dag för att omfördela pengar för att säkra välfärden, därför måste skatten höjas, säger Alexander Karlsson, gruppledare för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige.

Vänsterpartiets gruppledare menar att en stor del av de kostnadsökningar som orsakat det svaga resultatet inte är av engångskaraktär. Han menar också att ett svagare ekonomiskt läge i Sverige kan komma att ha negativ påverkan på skatteintäkterna till kommunen.

Alexander Karlsson menar också att det ekonomiska läget i Tierps kommun med en prognos som pekar mot ett minus på drygt 27 miljoner istället för ett plus på 20 miljoner för 2018 därför kräver nya idéer.

Artikelbild

| Att C och SD skulle förhandla är något som både kommunalrådet Sara Sjödal och SD:s Joakim Larsson förnekar.

I V:s fall handlar det om en skattehöjning på 50 öre från dagen 20,99 till 21,49 kronor.

I det budgetförslag som ska tas fram för 2019 finns inget förslag om skattehöjning från maktpartierna - C, M, L, KD och MP. Nettokostnaden för verksamheten är beräknad till knappa 1,3 miljarder kronor för 2019.

– Vi kommer nu att bereda budgeten och i samband med det kommer en översyn av de ekonomiska resurserna att göras inom den budgetram som finns i dag, säger Sara Sjödal, centerpartistisk kommunalråd i Tierps kommun.

Sjödal menar att det inte är aktuellt med en skattehöjning.

– En skattehöjning innebär att vi bygger in en större kostnadskostym i den kommunala verksamheten. Dessutom handlar det om medborgarnas pengar som vi ska förvalta på ett bra sätt, säger Sara Sjödal.