Postnords reklamationer och klagomål minskade i absoluta tal i fjol jämfört med 2016 men med hänsyn tagen till att postmängden minskar är det ändå en ökning, enligt Post- och telestyrelsens (PTS) årsrapport.

Antalet reklamationer hos Postnord ökade med 25 procent, till 76 922, och reklamationerna gällande inrikes brev och paket steg med 40 procent.

Något som enligt PTS är "illavarslande" är att antalet reklamationer om försvunna inrikes brev ökar med 54 procent, och detta alltså trots lägre volymer. När det gäller försvunna inrikes paket ökar reklamationerna med 51 procent, trots att antalet paketförsändelser steg mindre – med 19 procent.

Mätt i förhållande till postmängden har antalet reklamationer stigit kraftigt sedan 2014. Då reklamerades knappt 1,3 av 100 000 skickade brev. De följande åren har detta stigit till knappt 1,6 till knappt 1,7 och i fjol reklamerades knappt 2,2 av 100 000 skickade brev.

Hos konkurrenten Bring Citymail ökade klagomålen gällande inrikes brev med 10 procent i fjol.