Inkomstklyftorna i Sverige har ökat det senaste decenniet, enligt en mätning gjord av EU-kommissionens statistikavdelning Eurostat.

Mätningen, gjord med hjälp av den internationellt erkända måttenheten Ginikoefficienten som mäter inkomstfördelning, visar att Sverige har gått från att vara EU-landet med lägst Ginikoefficient 2007 till att i dag ligga bakom länder som Slovakien, Slovenien och Tjeckien.

Inkomstklyftorna ökar även i EU i stort, men som helhet ligger unionen i framkant när det gäller att bekämpa ekonomisk ojämlikhet.

I Eurostats mätning hamnar de 28 medlemsstaterna tillsammans sida vid sida med Kanada i topp på världsrankningen.

Snittet dras ned av länder som Bulgarien, som uppvisar EU:s högsta nivå av ekonomisk ojämlikhet, Litauen och Lettland samt Medelhavsländerna Spanien, Portugal och Grekland.