Bygget av en första förskola i Bredsandsområdet verkar dröja.

Trots att barnantalet växer mycket kraftigt i området finns det fortfarande ingen som vill driva en förskola där.

Inom tre år kommer det, enligt en dagsaktuell prognos från Enköpings kommun, att finnas 200 barn i 1-5-årsåldern i Bredsand.

Fem år senare är siffran cirka 300 barn.

De senaste åren har flera privata intressenter varit i kontakt med kommunen om att etablera sig i den delen av Enköping, men det har runnit ut i sanden.

Senast ansökte det fristående förskoleföretaget Ulna AB från Trollhättan om att starta. Frågan var uppe på skolnämndens möte i september förra året, men då ansåg politikerna att ansökan var för bristfällig och bad företaget återkomma.

– Sedan dess har vi inte hört något, säger skolnämndens ordförande Sven Jansson (S).

EP var på onsdagskvällen i kontakt med företagets vd, Elin Johansson.

Hon bekräftar att Ulna AB, som hade planer på att driva en förskola för drygt 125 barn, inte längre är intresserade av att etablera sig i Bredsandsområdet.

Varför hoppade ni av?

– Vi får helt enkelt inte ihop det. Barnpengen är för låg i Enköping i jämförelse med många andra kommuner. Vi vill ha en bra verksamhet, säger hon.

Elin Johansson mejlar över ekonomiska beräkningar för att förklara.

Jämfört med typkommunen Alingsås, där Ulna AB driver två förskolor, skulle företagets intäkter bli 2,3 miljoner kronor lägre per år i Enköping.

Uppsala och Nacka, som också finns med i jämförelsen, ger också drygt två miljoner kronor mer än Enköping i intäkter för en liknande förskola.

I Täby, där Ulna har en förskola, är intäkterna något lägre jämfört med vad de skulle ha blivit i Enköping.

– Det är väldigt svårt att jämföra rakt av. Det beror på hur många barn som finns i varje ålder på förskolan och vilka ersättningsnivåer kommunen har.

I Ulnas exempel går 50 barn i 1-3-årsåldern och 30 barn i 4-5-årsåldern heltid och 30 respektive 15 barn upp till 15 timmar i veckan.

Nu är platsbristen akut. Utbildningsförvaltningen har kontakt med byggföretag som har planer på att bygga och hyra ut en förskola i Bredsand.

– Vi för samtal just nu, men det alternativet är just nu dyrare än den kostnad vi betalar i våra egna förskolor, förklarade utbildningschefen Frank Stoor på skolnämndens möte på onsdagen.