Ekonomi Stämningsläget i den tyska ekonomin är mindre optimistisk i april jämfört med en månad tidigare, enligt ZEW-institutets månatliga mätningar.

Indexet, som mäter investerares och analytikers syn på de ekonomiska utsikterna, sjönk till -8,2 från 5,1 i mars.

Tappet är även klart lägre än analytikernas förväntningar om ett index på -1 för april.