Ekonomi Nästan hälften, 49 procent, av de tillfrågade hushållen i en SEB-enkät tror på stigande priser på bostadsmarknaden det kommande året. Det är en ökning med 5 procentenheter jämfört med föregående månad.

Andelen tillfrågade som tror på fallande priser har samtidigt minskat med 4 procentenheter till 22 procent.

För SEB:s boprisindikator innebär det en ökning med 9 enheter till 27, den högsta nivån sedan september 2018.

"På regional nivå ser vi tydliga uppgångar i alla regioner och fortsatt är det Östra Götaland som ligger i topp, denna månad på 34 med Skåne tätt efter på 32", skriver SEB i ett pressmeddelande.

Enligt SEB-enkäten har hushållens förväntningar på Riksbankens styrränta om ett år sjunkit marginellt till 0,12 procent i snitt.

"Andelen som planerar att binda sina rörliga lån har minskat från förra månaden och ligger nu på 5 procent", skriver SEB.

Undersökningen, gjord av Demoskop på uppdrag av SEB, bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 29 april–7 maj.