Nu kommer de första riktiga konsekvenserna av den akuta bristen på förbrukningsmaterial, orsakat av uteblivna leveranser från Apotekstjänst AB: All planerad slutenvård och alla operationer ställs in vid Akademiska sjukhuset från fredag morgon och ett dygn framåt 

Stoppet gäller från klockan 06.00 fredag morgon.

Det här skriver Region Uppsala i ett pressmeddelande. 

Artikelbild

| Sedan Apotekstjänst fått kontraktet om att leverera förbrukningsmateriel till fem regioner har man byggt upp ett centrallager i Uppsala. Enligt sin hemsida har bolaget haft "svårighet i att få upp tempot i plocket och slutföra orderhanteringen. "

– Vi har fattat beslutet att ställa in planerade operationer som en säkerhetsåtgärd. Vi måste säkerställa den akuta vården och vården av inneliggande patienter. Vi beklagar att patienter får sina operationer uppskjutna, men vi måste sätta patientsäkerheten främst, säger Mikael Köhler, chefsläkare vid Akademiska sjukhuset i pressinformationen.

Akutsjukvården vid Akademiska sjukhuset, vården av inneliggande patienter och vård av öppenvårdsmottagningar som inte rör medicinska ingrepp fungerar som vanligt. Vården vid Lasarettet i Enköping och vid länets vårdcentraler och jourmottagningar bedrivs också på normalt sätt.

Företaget Apotekstjänst har avböjt att kommentera utan hänvisar till Regionen som i sin tur meddelar att man arbetar på en rad sätt för att få fram allt det förbrukningsmaterial som behövs. Apotekstjänst är sedan 1 oktober ny leverantör av förbrukningmaterial till fyra regioner förutom Region Uppsala. Apotekstjänst nya centrallager har placerats i Uppsala.