Regeringen anser inte att trafikbullret blir skadligt för de nya hyresgästerna. Regeringen anser inte heller att byggnaden innebär en så allvarlig skada för kulturmiljön att det ska stoppas.

Bostadshuset planeras på en obebyggd tomt i kvarteret Bredablick på östra sidan av Kungsgatan, intill Cederbladsskolan. Fastighetsbolaget HSB vill bygga en fastighet i fyra våningar mot gatan som trappas upp till tio våningar mot innergården. UNT har tidigare rapporterat om husplanerna som bland annat kritiserats av grannarna. De anser att hushöjden bryter kraftigt mot övriga hus i kvarteren omkring.

LÄS MER: Protesterar mot 10-våningshus

Kommunen gav 2014 klartecken för husbygget. Länsstyrelsen beslutade om prövning av detaljplanen och slog förra året fast att den hade så allvarliga brister att den stoppades. Enligt myndigheten skulle trafikbullret bli för högt i vissa lägenheter. Dessutom skulle hushöjden strida mot kommunens egen översiktsplan och innebära en påtaglig skada på riksintresset, enligt länsstyrelsen.

LÄS MER: Planer på 10-våningshus stoppas

HSB överklagade beslutet till regeringen som nu slutligt avgjort frågan. Husets utformning har ändrats under ärendets gång och enligt regeringen innebär trafikbullret inte någon risk för negativ hälsopåverkan för de boende. Regeringen stöder sig på ett yttrande från Boverket.

Inte heller riksintresset är något skäl att stoppa byggplanen, enligt regeringens beslut. Riksantikvarieämbetet har i och för sig bedömt att riksintresset riskerar att skadas eftersom tiovåningshuset från vissa lägen försämrar vyn mot stadens siluett med Domkyrkan, slottet och universitetsbiblioteket. Försämringen är emellertid inte så allvarlig att den motiverar ett stopp för planen, enligt Riksantikvarieämbetet.

Regeringen instämmer i bedömningen och river därför upp länsstyrelsens beslut som stoppade detaljplanen. HSB välkomnar regeringsbeslutet:

– Vi är givetvis väldigt glada för att man har valt att gå på vår linje som markägare och byggare. Vi kommer att ta oss an projektet med fokus på hållbarhet och smakfull design, säger Erik Gunnarsson, projektledare vid HSB.

Inga besked finns ännu om när husbygget kan starta.