Ingen person är gripen för måndagskvällen fem bilbränder i Valsätra och Gottsunda. Polisen misstänker att det finns ett samband mellan bränderna men om det kommer göras en teknisk undersökning av de utbrända fordonen är i nuläget oklart.

– Vi gör en bedömning i varje fall om det är rationellt att genomföra en teknisk undersökning. Ofta är bilarna så förstörda att alla spår som vi skulle kunna ha användning av är borta, säger Lisa Sannervik, presstalesperson vid Uppsalapoplisen.

Att hitta spår på fordon, eller på stenar som blåljuspersonal fått kastade mot sig de senaste veckorna i Gottsunda och Valsätra, är inte heller det som gör att polisen kan få fast gärningspersonerna, menar Lisa Sannervik.

Artikelbild

– Vi måste få information från boende i området för att få reda på vilka personer som ägnar sig åt det här. Vi uppmanar boende att höra av sig till oss för att lämna information.

Ni har velat ha information från boende tidigare när det varit stenkastning och bränder. Har ni fått det?

– Vi önskar att vi hade fått mer. Det kanske inte är så att man vet vem som kastade en sten just den här gången, men vi tror att många vet vilka personer som hänger på de här platserna och vilka som umgås i de här kretsarna. Det är de pusselbitarna vi behöver för att kunna komma vidare, säger Lisa Sannervik.

Kan det bli aktuellt med dörrknackning i området?

Artikelbild

– Att knacka dörr är väldigt resurskrävande och därför uppmanar vi personer som har information att höra av sig till oss. Man kan höra av sig på telefonnummer 114 14 och det går bra att vara anonym.

Färska siffror från Uppsala brandförsvar visar att det inträffat 20 bilbränder i kommunen sedan den 23 augusti i år. Hur många av bränderna som varit anlagda är dock oklart. Under samma period förra året inträffade 16 bilbränder i Uppsala kommun.