Ny statistik visar hur många hemtjänstanställda som knackar på hos äldre under två veckor i olika kommuner runtom i Sverige. Statistiken bygger på 240 kommuners egna siffror och de äldre ska få minst två besök om dagen för att omfattas av undersökningen. Högst antal besök i hela landet har man i Kumla där 27 olika hemtjänstantsällda besöker äldre på två veckor.

– Det finns de äldre som känner en stor oro för vem som kommer och om man får den hjälp som man behöver. Det blir inte bättre av att det är väldigt många olika personer som är involverade, säger Annelie Sundler, biträdande professor i vårdvetenskap vid Högskolan i Borås, till Nyhetsbyrån Siren.

I Uppsala län har de äldre som bor i Heby kommun minst ruljangs när det gäller antalet hemtjänstaställda som hälsar på. Där är siffran 15 olika personer på två veckor. Högst siffra är det för Uppsala, där 20 olika anställda i snitt knackar på under två veckor.

Artikelbild

| Nyhetsbyrån Siren har sammanställt statistiken.

– Vården är så mycket mer än bara uppgifterna som utförs. Det sker mycket i kommunikationen och mötet, som jag tror är väldigt viktigt för den äldres autonomi, självbestämmande och välmående. Man värdesätter inte betydelsen av det i vården i dag, som är ganska uppgiftscentrerad, säger Annelie Sundler.