38 miljoner kronor i riktade statsbidrag ska nu användas till barns och kvinnors hälsa. Det berättade Börje Wennberg, (S), regionstyrelsens ordförande och regionråden Vivianne Macdisi (S) och Fredrik Leijerstam (MP) vid en pressträff på måndagen.

– Vi är glada och tacksamma över att vi fått så stora resurser, och över att regeringen inser att det behövs mer pengar om vi ska kunna ha en trygg, jämlik och tillgänglig sjukvård, säger Börje Wennberg.

De 38 miljonerna satsas på utbildning/digitalisering (15 miljoner), livmoderhalsscreening (7 miljoner) och vård av nyfödda/förbättrad förlossnings- och neonatalvård (16 miljoner).

Artikelbild

| Nöjd trio. Vivianna Macdisi, Börje Wennberg och Fredrik Leijerstam är glada och tacksamma över möjligheten att storsatsa på barns och kvinnors hälsa.

– Det finns en olikhet i utfall vad gäller manliga och kvinnliga patienter. Kvinnliga sjukdomar är underprioriterade, och vi ser ett behov av en utökad satsning för att få en god och jämlik vård, säger Fredrik Leijerstam.

Det ekonomiska tillskottet innebär att blivande barnmorskor kommer att få studielön.

– Syftet är att stimulera fler att söka till utbildningen. Bristen på specialistsjuksköterskor är som vi vet stor, säger Vivianne Macdisi.

Börje Wennberg framhåller såväl gender- som jämlikhetsaspekten gynnas av satsningen:

Artikelbild

| – Vi uppskattar att regeringen inser att det behövs mer pengar om vi ska kunna ha en trygg, jämlik och tillgänglig sjukvård, sa Börje Wennberg. T v Vivianne Macdisi och Fredrik Leijerstam.

– I Sverige ska din hälsa inte bero på din bakgrund. Problemen går inte att lösa med ett enskilt beslut men med de här pengarna tar vi ett steg i rätt riktning. För oss går en jämlik vård före nya skattesänkningar.

Satsningen finansieras genom riktade statsbidrag från regeringen. Beslut om satsningen tas formellt på regionstyrelsens sammanträde 29 maj.