Kommunfullmäktige har sista ordet och kan liknas vid kommunens riksdag. Här klubbas ärenden som beretts i kommunstyrelsen, det vill säga kommunens regering.

Kommunfullmäktige har högsta beslutanderätt och består av 81 politiker som kommunens invånare har röstat fram. Ledamöterna samlas en gång i månaden och klubbar igenom stora övergripande frågor som berör många kommuninvånare.

Allmänheten, alltså du och jag - har rätt att närvara under hela mötet.

Det finns en dagordning inför varje möte. Innan det är dags för beslut, har de folkvalda ordet, vilket innebär att de politiska företrädarna debatterar utifrån sin politiska övertygelse.

Kommunens totala och övergripande budget, utvecklingsplaner, skatter och taxor är några exempel på frågor som kommunfullmäktige fattar beslut om. Kommunfullmäktige beslutar också om övergripande mål, ramar och riktlinjer för den kommunala verksamheten.

Här är 5 stora frågor som avgjorts i kommunfullmäktige under den gångna mandatperioden:

1. För att öka tryggheten i Uppsala finns nu trygghetskameror vid Resecentrum och kommunala trygghetsvärdar i centrala Uppsala. Läs mer: Kameror har ingen effekt på våldsbrott

2. I Ulleråker byggs ett helt nytt bostadsområde. Klartecken för de första 1 400 av totalt 7 000 bostäder ges. Läs mer: Klart för byggstart i Ulleråker

3. Den nya bostadsförmedlingen Uppsala bostadsförmedling har gjort det lättare för Uppsalaborna som nu bara behöver ställa sig i en bostadskö. Läs mer: Brett stöd för bostadsförmedling.

4. Ombyggnationen av Studenternas avgörs efter mångårig debatt. Läs mer: Grönt ljus för nya Studan.

5. Skogsområdet Örnsätra i närheten av Jumkil är ett av Uppsala kommuns senaste naturreservat. De andra är Hammarskog, ÅrikeFyris och Kronparken. Läs mer: Välbesökt skogsområde blir naturreservat.