Cykelparkeringen söder om Stadshuset i Uppsala kommer att försvinna. Anledningen är ombyggnationen och renoveringen av Stadshuset och när bygget väl står klart ska cykelparkeringarna återupprättas. Från och med den 20 november upphör parkeringen och det handlar om närmare 700 cykelplatser som går upp i rök.

– I den bästa av världar hade alla cykelparkeringar varit öppna – men det finns andra alternativ i närområdet. Vi går in i cykelns lågsäsong och jobbar hårt för att skapa fler alternativ till våren, säger Carl Ljunggren, fastighetschef på Stadsbyggnadsförvaltningen tillika projektansvarig för Stadshuset.

Ett av de alternativen kommunen tittar på är att temporärt använda sig av parkmark för cykelparkering.

– Men i sådana fall kommer parkytorna att återställas efter att bygget är färdigt. Dessutom tittar vi på om tvåvåningscykelställ skulle kunna användas i högre grad, säger Carl Ljunggren.

Det är inte bara cyklister som får omvärdera var de ska ställa sitt färdmedel. Parkeringen utanför Stadshuset försvinner helt.

– Där bilparkeringen finns i dag ska det nya huset stå och växa ihop med den gamla befintliga byggnaden.

Det nya Stadshuset väntas stå klart kring årsskiftet 2020-2021.

– Jag skulle uppskatta att cykelparkeringen är tillbaka i april 2021. När den öppnar igen kommer den att befinna sig i en trevligare miljö – i projektet ingår att skapa en trevlig allmän plats och förbinda Resecentrum med Stadshuset.