Vattenfalls värmeverk i Boländerna håller på att byggas om för att bli helt fossilfria. I en av de nya pannorna var det vid årsskiftet tänkt att Vattenfall skulle börja elda pellets och bioolja. Tekniska problem har dock försvårat övergången till fossilfria bränslen. Samtidigt har en leverans av torv försenats vilket gör att Vattenfall nu måste värma Uppsala med 9 000 ton kol från ett reservlager.

– Vi hoppades på att vi aldrig skulle behöva använda kolet men när den här situationen dök upp så hade vi inget val, berättar Ulrika Jardfelt, chef för Vattenfall Värme Sverige.

I drygt en vecka framöver kommer Uppsala delvis att värmas upp av kol.

Kommer ni att behöva elda upp alla 9 000 ton?

– Vi hoppas att vi inte behöver använda allt. Men det beror lite på temperaturen och hur mycket bränsle som går åt. Sen beror det även på när vi får leveransen med torv, så fort vi får den kommer vi att gå tillbaka till normal drift, säger Ulrika Jardfelt.

Enligt Ulrika Jardfelt har Vattenfall låtit kolet ligga i drygt två år medan man byggt om värmeverket i Uppsala, som en reserv som sedan skulle avvecklas.

Hur stor kommer klimatpåverkan att vara med kolanvändningen?

– Det blir faktiskt lägre koldioxidsutsläpp än med torv. Stenkolet är mycket mer energitätt än torv och då man använder en mindre volym, än i jämförelse med torvet, blir koldioxidutsläppen mindre. Men man ska inte elda med kol och vi kämpar för att inte behöva använda varken kol eller torv framöver, säger Ulrika Jardfelt.