– Det är ett tufft ekonomiskt läge för regionen. Om vi inte gör något väntar ett glapp mellan kostnader och intäkter för hela regionen på 1,6 miljarder år 2026, säger Emilie Orring (M), tillförordnad ordförande i regionstyrelsen.

Tillsammans med Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande i sjukhusstyrelsen, presenterar hon det blågröna styrets förslag till budget för nästa år

Situationen på Akademiska sjukhuset påverkar hela budgetarbetet. UNT har tidigare berättat om att Akademiska sjukhuset i 20 år dragits med konstanta underskott, samtidigt som personalbrist gör att vårdplatser måste stängas. Det skapar i sin tur stora problem för akutmottagningen, där patienter som behöver sjukhusvård blir kvar i väntan på en ledig vårdplats. Dessutom gör det att sjukhuset inte klarar av att ta emot de utomlänspatienter man åtagit sig, vilket både minskar intäkterna från övriga landsting/regioner samtidigt som kostnaden för köpt vård ökar.

I höstas räknade det nya blågröna styret med att sjukhuset skulle gå med 100 miljoner back under 2019. Nu har prognosen för årets resultat reviderats till minus 375 miljoner. För att komma till rätta med ekonomin ger politikerna Akademiska sjukhuset tre år för att nå en ekonomi i balans.

I det arbetet ska man arbeta nedifrån och upp.

– I budgetprocessen har man traditionellt börjat med en budgetsiffra och sedan har den trillat ner i organisationen. Nu vill vi att man börjar med att titta på vilken verksamhet man har, hur många vårdplatser det ska vara, beräkna hur mycket personal det kräver och sätta en prislapp på det, säger Malin Sjöberg Högrell (L).

I grunden handlar det om vilket uppdrag Akademiska sjukhuset har. Behöver ni ändra på det?

– Hittills har vi inte sagt hur vi ska prioritera, och vad vi ska ta bort. Vi behöver mer detaljerade uppgifter från sjukhuset för att göra den prioriteringen, säger Malin Sjöberg Högrell.

På sikt behöver man också lägga upp vården på ett annat sätt. I regionens egen utredning "Effektiv och nära vård 2030", som blev färdig i fjol, skissas på en plan för framtidens vård som nu ska införas.

I korthet går det ut på att en större del av vården ska läggas utanför sjukhuset, både av kvalitetsskäl och kostnadsskäl, när befolkningen blir äldre och vårdbehoven ökar.

– Äldre multisjuka ska inte behöva åka in till akuten. Det ska finnas vårdplatser vid de vårdcentrum som ska byggas upp, säger Emilie Orring,

LÄS MER: Ständiga undersott för Akademiska sjukhuset

LÄS MER: Vårdplatskrisen värre än någonsin

LÄS MER: Akut kris på akutmottagnigen

LÄS MER: Skenande förlust för Akademiska sjukhuset