Bengt Ågerup har överklagat Skatteverkets beslut att han ska betala 1,4 miljarder kronor i skatt. Det är det största skattekrav som någonsin utfärdats av Skatteverkets utlandsenhet.

Under måndagen startar de förhandlingar i förvaltningsrätten i Uppsala som innebär en första domstolsprövning av ärendet. Förvaltningsrättens dom kan sedan överklagas till kammarrätten.

Bakgrunden är att Bengt Ågerup under 2011 sålde sina aktier i det Uppsalabaserade medicinteknikföretaget Q-Med.

Skatteverket anser att Bengt Ågerups vinst från aktieförsäljningen ska beskattas i Sverige. Bengt Ågerup å sin sida har påtalat att han inte varit bosatt i Sverige sedan 1996 och därför inte är skattskyldig här.

Myndigheten påstår dock att han vistats frekvent i Sverige och har starka kopplingar hit genom sina kvarvarande bolagsengagemang. Den typen av frågor kommer att bli centrala i det omfattande skattemålet.

Skatteverkets utredning mot den idag 74-årige Bengt Ågerup tog fart på allvar i oktober 2013 då myndigheten gjorde tillslag på kontoret hos ett Ågerup-­bolag vid Dag Hammarskjölds väg i Uppsala.

Vid razzian beslagtogs bland annat 55 000 mejl och en långdragen kamp mellan Skatteverket och den före detta Uppsalabon tog sin början.

Skatteverkets kartläggning visade att Ågerup hade placerat cirka tre miljarder kronor i en stiftelse på Bahamas.

Bengt Ågerup har i intervjuer med UNT varit mycket kritisk till Skatteverkets avgöranden och bland annat kallat tjänstemännen för svinpälsar.