Vid en närmare genomgång av sjukhusets fakturering till andra vårdgivare har det visat sig att man på ett felaktigt sätt har tagit betalt för remitterade patienter. Enligt sjukhuset är förklaringen till att man fakturerat andra vårdgivare felaktigt ett system- och registerfel. Sjukhuset kommer nu att återbetala sammanlagt 125 miljoner kronor.

– Det är viktigt för sjukhuset att vara öppna med det som hänt och återbetala så snabbt som möjligt för att säkerställa kundernas förtroende. Vi har vidtagit åtgärder för att undvika en upprepning. Både arbetsorganisation och rutiner har förstärkts och blivit tydliggjorda, säger ekonomidirektör Bo Strömquist i ett pressmeddelande.

Förutom de felaktiga fakturorna har Akademiska under hösten 2017 haft problem att leverera sjukvård till alla kunder. Det har gjort att intäkterna för sjukhuset påverkas med ytterligare 25 miljoner kronor.

– Vår analys visar att sjukhuset inte når det ekonomiska målet 2017. Bedömningen är att 2018 inte påverkas av händelserna. En fördjupad analys pågår.