I en rapport om arbetsmiljön vid landets akutsjukhus pekar Arbetsmiljöverket bland annat på att flera avdelningar har fler patienter än vårdplatser, så kallad överbeläggning, och att arbetsbelastningen är hög.
På flera avdelningar görs det ingen riskbedömning vid överbeläggningar, vilket man måste göra för att se till så att personalen inte pressas för hårt. Om inte Akademiska sjukhuset gör något åt bristerna överväger Arbetsmiljöverket att begära vite.
60 akutsjukhus i Sverige inspekterades inför rapporten, och av dessa har 54 sjukhus brister som måste åtgärdas.