Mikael Köhler, chefsläkare vid Akademiska sjukhuset säger att man fått en del leveranser under helgen och gått igenom lagren på sjukhuset.

– Vi har en bättre koll på leveransläget och beslutade att vi kan genomföra operationer som planerat under tisdagen. Men  vi år långt från en normalsituation och det kommer att krävas nya arbetssätt, säger han.

Enligt Mikael Köhler kommer man att få räkna med ett fortsatt instabilt läge i flera månader framöver.

– Det kommer att kräva väldigt hög vaksamhet och beslutet kan komma att omprövas när som helst, säger Mikael Köhler.

I några fall har materialbristen kunnat hota patientsäkerheten, enligt Mikael Köhler.

– Det är framför allt två saker jag tänker på. Dels har det saknats ekg-elektroder, dels har material som används när man mäter blodtryck i artärer på intensivvårdsavdelningen saknats.

Exakt hur många operationer som ställts in under stoppet som varade i ungefär en och en halv vecka finns det inget svar på. Men en grov uppskattning visar att det rör sig om 150 ingrepp som inte kunnat utföras.

Paradoxalt nog har operationsstoppet dock inte lett till någon lindring i vårdplatskrisen på Akademiska sjukhuset.

– En förklaring till det är att mycket av de planerade operationerna som inte är kritiska utförs som dagkirurgi. Dessutom har det varit ett högt inflöde av akuta patienter, säger Mikael Köhler.