På avdelning 78 på Akademiska sjukhuset, sitter Helena Lundbäck, 54 år från Tierp och återhämtar sig. Hon är lite medtagen och frusen efter dagens cytostatikabehandling mot hennes bukhinnecancer. Behandlingen ska förbereda henne på en operation som hon än så länge inte vet när, eller ens om, den kommer att ske.

Anledningen är att Haile Mahteme, den läkare som tidigare opererat patienter med hennes cancerform, under våren har sagt upp sig från Akademiska. I stället har han byggt upp en ny verksamhet, Uppsala cancer clinic, på Samariterhemmet, med vilken landstinget ännu inte ingått något avtal.
– Vi måste ha patientsäkerhetsfrågan klarlagd innan vi skriver avtal. Det här handlar om en verksamhet som internationellt bara bedrivs på universitetssjukhus, säger Annika Brehmer, hälso- och sjukvårdsdirektören i Uppsala läns landsting.

Men när ett eventuellt avtal kan bli klart är omöjligt att säga.
– Vi samlar in fakta om dels vårdgivaren och tittar på material. Ibland tar sådana här avtal längre tid, ibland går det fortare. Vi handlägger med hög prioritet, säger hon.

Under tiden ges inga klara besked. Helena Lundbäck berättar att hennes läkare sagt till henne att de inte fått några direktiv om var hon ska remitteras i stället, eller om det överhuvudtaget blir operation. I stället hänvisas hon uppåt.
– Jag skulle vilja ha en tydlig plan för det här mellanrummet innan det skrivs ett avtal. Finns det en möjlighet måste jag ta den. Får jag vänta för länge leder det till att jag blir så sjuk att jag inte klarar av en operation, säger hon.

Claes Juhlin, verksamhetschef för kirurgiska kliniken, Akademiska, säger att inga patienter hamnar i kläm under den här övergångsperioden. Däremot tror han att många kan känna oro. Men Helena Lundbäck tvekar.
– Patienter har kommit i kläm tidigare när verksamheten varit förlagd till Akademiska, och resurserna inte räckt till, på grund av de alldeles för långa köerna som uppstod. Det finns de som har dött i kön i väntan på operation. Jag vill inte bli ett offer för organisationsproblem, säger hon.

Men utan ett avtal kommer Akademiska inte att remittera patienter till den nya cancerkliniken. I stället skickar man patienter utomlands, exempelvis till Århus i Danmark. Helena Lundbäck förstår att det är viktigt med patientsäkerhet men känner ett stort förtroende för Haile Mahteme som hon varit i kontakt med.
– Han har opererat över 600 patienter på tio år och 40 procent av dem har överlevt. Jag känner mig inte trygg förrän jag har fått en operationstid hos någon kirurg med mycket erfarenhet.

Haile Mahteme är oförstående till varför patienter ska skickas i väg. Förutom ett stort lidande för patienten blir det även en samhällsekonomisk fråga, menar han.
– Med de här patienterna som skickas utomlands är det lokala skattepengar som försvinner. Dessutom dräneras Akademiska på forskningsmöjligheter, säger han.

Enligt uppgift är det flera landsting som utan avtal ändå remitterat patienter till hans nya klinik. Men ingen från Uppsala län.
– Det är en annan patient också som har kontaktat mig som är helt förtvivlad. Det blir ett lidande för patienterna det här, fruktansvärt, säger Haile Mahteme.

Helena Lundbäck är inte nöjd med det svar hon fått på sin debattartikel (i onsdagens UNT). Hon och andra garanteras god vård, men hon är rädd att det inte innebär operation utan enbart palliativ vård tills hon dör.
– Om sjukdomen besegrar mig, då är det inget jag kan göra. Men finns det en möjlighet att bota mig, och gör det här i stan, vem stoppar det?, säger Helena Lundbäck.