UNT sökte under fredagen Christina Åkerman för en tv- eller telefonintervju, som dock enligt uppgift befann sig på socialdepartementet i Stockholm hela dagen. I stället skickades kommentarer per epost.
Där skriver Christina Åkerman att hon inte inskränkt någons möjlighet att lämna uppgifter till medierna. Men inga svar ges på UNT:s epostfråga om vad hon menat med ordval som ”göra någon illa”, att det är en ”värdegrundsfråga” att uppgifter lämnats till pressen, och att det är ”någon som inte kliver fram”.
– Jag önskar givetvis att alla medarbetare ska känna att de kan föra diskussionen här, och vi i ledningsgruppen vill inget annat än att vara öppna, lyssna och föra dialog, skriver Christina Åkerman.

Hur hennes uttalanden under det filmade stormötet rimmar med det nya värdeordet ”öppenhet” kommenterar Christina Åkerman inte, men skriver apropå värdeorden:
– Det betyder att vi alla ska vara öppna både mot vår omvärld och internt mot varandra i vårt dagliga arbete. Det betyder att vi ska hjälpa, stödja och informera varandra, men också skapa dialog och ge plats för diskussioner.
UNT frågar också per mejl hur Christina Åkerman tror att den eller de som eventuellt vänt sig till medierna mår efter stormötet. Det måste en offentlig chef sätta sig in i, enligt de experter UNT intervjuat.
Också den frågan lämnas obesvarad.